Parafia Stawiski

Avatar główny

Informacja o możliwości udziału w Projekcie

Budowa instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Stawiski, dnia 20 grudnia 2016 roku

Szanowni Państwo!

Gmina Stawiski przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii słonecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowane jest ogłoszenie konkursu w lutym 2017 roku.

W związku z powyższym prowadzona jest rekrutacja Mieszkańców Gminy Stawiski chętnych do skorzystania z udziału w Projekcie.

Aby wziąć udział w niniejszym Projekcie należy:

1) poprawnie wypełnić deklarację udziału w Projekcie oraz złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2017 roku;

2) uiścić wpłatę w wysokości 300,00 zł na dokumentację techniczną instalacji solarnej w okresie od dnia 02 stycznia 2017 roku do dnia 12 stycznia 2017 roku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr: 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 tytułem wpłaty: Udział w Projekcie OZE. Kopię potwierdzenia opłaty należy dołączyć do deklaracji.

Ogólne warunki i informacje o Projekcie:

  1. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.
  2. Warunkiem udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie deklaracji oraz złożenie jej w wyznaczonym terminie i czasie. Deklaracje niekompletne zostaną odrzucone. Deklaracje dostępne są na stronie internetowej www.stawiski.pl bądź w UM w Stawiskach.
  3. Należy uiścić bezzwrotną wpłatę na dokumentację techniczną w kwocie i terminie podanym powyżej.
  4. Na etapie wyboru deklaracji zostanie zweryfikowany fakt niezalegania uczestnika Projektu z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Stawiski. W Projekcie mogą brać udział osoby, które nie zalegają z ww. opłatami.
  5. W przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania Projektu, zostaną podpisane umowy z właścicielami nieruchomości określające szczegółowe warunki udziału w Projekcie oraz wzajemne zobowiązania Stron.

Jednocześnie zapraszam na spotkanie informacyjne w sprawie Projektu zakładającego zakup oraz montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Stawiski, które odbędzie się 30 grudnia 2016 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach (ul. Krótka 4).

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

Załączniki

  1. Informacja
  2. Deklaracja przystąpienia do Projektu
2016-12-20 13:19 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.