Parafia Stawiski

Avatar główny

iNFORMACJA O REKRUTACJI OZE

NOWY PROJEKT 2019!

Szanowni Państwo!

Gmina Stawiski przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy instalacji solarnych wykorzystujących odnawialne źródła energii słonecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym prowadzona jest rekrutacja Mieszkańców Gminy Stawiski chętnych do skorzystania z udziału w Projekcie.

Aby wziąć udział w niniejszym Projekcie należy:

  1. poprawnie wypełnić deklarację udziału w Projekcie oraz złożyć ją w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (Punkt Obsługi Klienta) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 grudnia 2019 roku;
  2. uiścić wpłatę w wysokości 300,00 zł na dokumentację techniczną instalacji solarnej w okresie od dnia 29 listopada 2019 roku do dnia 06 grudnia 2019 roku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr: 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 tytułem wpłaty: Udział w Projekcie OZE. Kopię potwierdzenia opłaty należy dołączyć do deklaracji.

Ogólne warunki i informacje o Projekcie:

  1. Wkład własny wynosi 15-20% kosztów kwalifikowanych.
  2. Warunkiem udziału w projekcie jest prawidłowe wypełnienie deklaracji oraz złożenie jej w wyznaczonym terminie i czasie. Deklaracje niekompletne zostaną odrzucone. Deklaracje dostępne są na stronie internetowej www.stawiski.pl bądź w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.
  3. Należy uiścić bezzwrotną wpłatę na dokumentację techniczną w kwocie i terminie podanym powyżej.
  4. Na etapie wyboru deklaracji zostanie zweryfikowany fakt niezalegania uczestnika Projektu z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Stawiski. W Projekcie mogą brać udział osoby, które nie zalegają z ww. opłatami.
  5. W przypadku uzyskania przez Gminę dofinansowania Projektu, zostaną podpisane umowy z właścicielami nieruchomości określające szczegółowe warunki udziału w Projekcie oraz wzajemne zobowiązania Stron.

Agnieszka Rutkowska
Burmistrz Stawisk

Stawiski, dnia 29 listopada 2019 roku

Załączniki

  1. Deklaracja przystąpienia do projektu
2019-11-29 12:44 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2019 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.