Parafia Stawiski

Avatar główny

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2022 r. kwoty wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej) - ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy. 

Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi, który w 2022 r. wynosi 7%.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1.084 zł 58 gr (wzrost o 7%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2022 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.084 zł 58 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia.

W taki sposób od dnia 1 marca 2022 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2022 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2022 r. 1.338,44 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.338,44 zł.

Decyzje o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2022 r. (czyli tzw. waloryzacyjne) zostaną wysłane w kwietniu br. wraz z decyzjami dot. przyznania dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń wypłacanych przez KRUS na dzień 1 marca 2022 r.

1. emerytura podstawowa 1.084 zł 58 gr
2. najniższa emerytura 1.338 zł 44 gr
3. dodatek pielęgnacyjny 256 zł 44 gr
4. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 384 zł 66 gr
5. dodatek kombatancki 256 zł 44 gr
6. dodatek z tytułu tajnego nauczania 256 zł 44 gr
7. dodatek kompensacyjny 38 zł 47 gr
8. dodatek dla sieroty zupełnej 481 zł 97 gr
9. dodatek dla 100 - latka 4.944 zł 79 gr
10. świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej 256 zł 44 gr
11. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 256 zł 44 gr
12. dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego 981 zł 81 gr
13. ryczałt energetyczny 192 zł 58 gr
14. zasiłek macierzyński (miesięcznie) 1.000 zł 00 gr
15. zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr
16. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nie więcej niż 1.338 zł 44 gr
17. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, nie więcej niż 500 zł 00 gr
18. świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej …… łączna kwota z emeryturą/rentą nie więcej niż 2.676 zł 88 gr
19. zasiłek chorobowy za 1 dzień – od 1 stycznia 2022 r. 20 zł 00 gr
20. jednorazowe odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu – od 1 stycznia 2022 r. 1.033 zł 00 gr
21. zasiłek z tytułu kwarantanny – od 1 stycznia 2022 r. 1.505 zł 00 gr
22. zasiłek opiekuńczy za 1 dzień 36 zł 16 gr
23.  zasiłek chorobowy z tytułu zachorowania na COVID-19 za 1 dzień (nie dłużej niż za 14 dni) – od 1 stycznia 2022 r. 30 zł 00 gr
Wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego:
70% 4.196 zł 60 gr
130% 7.793 zł 70 gr
Kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń emerytalno – rentowych w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%
części uzupełniającej emerytury/renty rolniczej 691 zł 94 gr
renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba 588 zł 19 gr
2022-03-01 15:57 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.