Parafia Stawiski

Avatar główny

SPOŁECZNE BADANIA ANKIETOWE W 2019 R.

Statystyka publiczna od lat realizuje społeczne badania ankietowe. Na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania przeprowadzane są w wylosowanych gospodarstwach domowych.

W 2019 roku będą realizowane następujące społeczne badania ankietowe:

BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
BGD Budżety Gospodarstw Domowych
KGD Kondycja Gospodarstw Domowych (postawy konsumentów)
PKZ Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach
EU-SILC Europejskie badanie warunków życia ludności
EHIS Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia
SSI-10 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych
OS-GD Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według nakładów i elementów środowiska
ZD-C Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy
E-GD Badanie zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych

Dziękujemy za przychylność i współpracę oraz czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Każdy z ankieterów posiada legitymację ankietera wystawioną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Ich tożsamość, w razie jakichkolwiek wątpliwości, można potwierdzić telefonicznie w Urzędzie: tel. 85 749 77 41 lub 85 749 77 44

Wzory legitymacji, formularzy oraz wiele informacji na temat prowadzonych przez statystykę badań ankietowych można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego:

http://form.stat.gov.pl/badaniaankietowe/2019/harmonogram.htm

2019-02-07 11:34 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.