Parafia Stawiski

Avatar główny

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ - informacje dla kandydatów

Do terytorialnej służby wojskowej (TSW) może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje:

 1. osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby,
 2. byłym żołnierzom zawodowym,
 3. członkom proobronnych organizacji pozarządowych,
 4. absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Uprawnienia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej:

 1. uposażenie zasadnicze za każdy dzień trwania ćwiczeń, od 90 zł. za dzień w stopniu szeregowego,
 2. stały dodatek za gotowość bojową, płatny każdego miesiąca w wysokości 320 zł. Łącznie minimum 500 zł. w miesiącu,
 3. świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie,
 4. trwałość stosunku pracy i ochrona pracownika przed zwolnieniem.

Pełnienie służby:

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy.

Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, uzgodnionym z tym żołnierzem.

Wnioski o powołanie przyjmują:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
tel.: 261-398-220 lub 261-398-260
15-428 Białystok, ul. Lipowa 35
www.bialystok.wku.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
tel.: 261-398-073
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Dubiażyńska 2
www.bielskpodlaski.wku.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży
tel.: 261-385-724
18-400 Łomża, ul. Polowa 12
www.lomza.wku.wp.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
tel.: 261-347-358
16-400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21 a
www.suwalki.wku.wp.mil.pl

Kontakt z Jednostką Wojskową:

1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej
tel.: 261 398 691,15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

„Zawsze gotowi zawsze blisko"

2017-09-15 14:15 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: WOT

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.