Parafia Stawiski

Avatar główny

Zmiana ustawy o wycince drzew

17 czerwca b.r. zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Od tej pory osoby prywatne będą musiały informować urzędy gminy o zamiarze wycinki drzew na swojej posesji.

Wymóg zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru wycięcia dotyczy drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 centymetrów. Należy zgłosić wycinkę przy: 80 cm - dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego; 65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego; 50 cm - dla pozostałych gatunków. Nie dotyczy to drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni publicznej.

Osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej do tej pory mogły to robić według uznania. Teraz muszą złożyć wcześniej informację w urzędzie. Takie zgłoszenie zawierać ma: imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości (np. numer działki i obrębu), z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa. Mapa może być wykonana odręcznie, jednak powinna umożliwiać zlokalizowanie drzewa na danym terenie.

Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu.

Po otrzymaniu zgłoszenia urzędnicy w ciągu 21 dni powinni dokonać oględzin. Następnie w ciągu 14 dni organ ma możliwość wydania sprzeciwu.

Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i grożą za to kary pieniężne.

Wydanie sprzeciwu upoważnia właściciela do złożenia wniosku o zgodę na usunięcie drzewa. By ją uzyskać zapewne będzie on musiał zadeklarować tzw. rekompensatę przyrodniczą w formie nasadzeń zastępczych.

Procedura ta dotyczy wycinki niezwiązanej z działalnością gospodarczą.

2017-06-23 15:34 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.