Parafia Stawiski

Avatar główny

Program Rewitalizacji Gminy Stawiski ocieniony pozytywnie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stawiski na lata 2017-2023 został przychylnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

 

Program otrzymał pozytywną opinię dotyczącą zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. W związku z tym został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego, zgodnie z uchwałą nr 285/4036/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 kwietnia 2018r.

W gminie Stawiski obszar rewitalizacji obejmuje obszar wytyczony ulicami: Długa, Łomżyńska, Plac Wolności, Strażacka, Szosowa, Wojciecha Kossaka. Obszar ten zamieszkuje 951 mieszkańców, co stanowi 15% populacji Gminy. Powierzchnia tego obszaru wynosi 20 ha i obejmuje 0,15% powierzchni Gminy.

2018-06-13 14:29 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed