Parafia Stawiski

Avatar główny

Warsztaty rewitalizacyjne za nami - podsumowanie konsultacji społecznych

W dniach 6 i 7 kwietnia 2017r. przeprowadzono konsultacje społeczne, które stanowią nieodzowny element procesu rewitalizacji. Pierwsze z trzech spotkań, odbyło się o godzinie 12:50 w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Stawiskach, drugie zaś o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Stawiskach. W pierwszym spotkaniu aktywny udział wzięli uczniowie klas drugich i trzecich oraz nauczyciele naszego gimnazjum, natomiast w kolejnym mieszkańcy naszej gminy. Trzecie spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach 7 kwietnia br. o godzinie 10:00. Pośród uczestników konsultacji znaleźli się między innymi.: przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych, radni.

Celem przeprowadzonych konsultacji było zapewnienie udziału możliwie szerokiemu gronu interesariuszy rewitalizacji, w przygotowaniu lokalnego programu rewitalizacji. Poznanie ich potrzeb i oczekiwań, a także dążenie do spójności planowanych działań z ich potrzebami i oczekiwaniami. W ramach konsultacji społecznych uczestnicy mieli możliwość pozyskania informacji o procesie rewitalizacji, jego istocie i założeniach. Koordynatorem konsultacji była pani Magdalena Popłońska–Kowalska.

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych dążono do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez wszystkich interesariuszy. Na szczególną uwagę zasługuje głos młodzieży, chociażby ze względu na zaprezentowaną formę wypowiedzi.

2017-04-11 13:29 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed