Parafia Stawiski

Avatar główny

Budowa drogi gminnej w Porytem

W dniu 28 lipca 2016 roku Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Iwoną Ofman podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Budowa drogi gminnej w Porytem”

W ramach realizacji zdania planowana jest budowa 1,05 km drogi gminnej, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą wojewódzka nr 648 oraz zwiększenie płynności ruchu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2016-07-28 15:16 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed