Parafia Stawiski

Avatar główny

Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie (...) i drogi gminnej w Ignacewie

Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie

W dniu 28 lipca 2016 roku Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Iwoną Ofman podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Budowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie – Wilczewo – Ignacewo – Zaborowo – Karwowo – DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie”

W ramach realizacji zdania planowana jest przebudowa 6,25 km dróg lokalnych, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą K61 i 1857B oraz zwiększenie płynności ruchu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2016-07-28 15:16 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed