Parafia Stawiski

Avatar główny

Burmistrz Stawisk i Radni Rady Miejskiej złożyli ślubowanie

Dokładnie miesiąc po wyborach samorządowych, 7 maja br., zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łomży, odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Stawiskach. W jej trakcie nowo wybrani Radni oraz Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk złożyli ślubowanie, co zgodnie z prawem oznacza, że mogą przystąpić do wykonywania swoich mandatów.  Radni wybrali również Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

- Blisko 89 procent poparcia daje mi pewność, że Mieszkańcy dobrze ocenili dokonania poprzedniej kadencji i chcą, by Nasza Gmina nadal rozwijała się i szła w tym kierunku, który obraliśmy – mówiła Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk. - To ogromne zaufanie, którym ponownie zostałam obdarzona, daje mi siłę i będzie motywacją do dalszej sumiennej pracy w tej kadencji.

Inauguracyjna sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach z udziałem pocztu sztandarowego Gminy Stawiski i zaproszonych gości.  Do czasu wyboru Przewodniczącego obrady poprowadził najstarszy wiekiem radny Jerzy Józef Tyszka.  Po ślubowaniu złożonym przez Radnych miał miejsce akt ślubowania Agnieszki Rutkowskiej Burmistrz Stawisk.  

- Pięć lat temu, zasiadając w fotelu Burmistrza, stała się Pani wzorem do naśladowania dla samorządowców, kobietą z wizją  rozwoju swojej gminy konsekwentnie ją realizującą – zwracał się po zaprzysiężeniu do Pani Burmistrz Radny Jerzy Józef Tyszka  i przypomniał pozyskane w minionej kadencji 100 milionów złotych na  inwestycje i przedsięwzięcia oraz dobrą współpracę z ówczesną Radą Miejską i innymi samorządami. -  Za ofiarną pracę na rzecz Miasta i Gminy Stawiski i jej mieszkańców z dumą i bardzo dziękujemy. Gratulujemy i życzymy Pani Burmistrz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym – dodał Radny Senior i wręczył pani Burmistrz bukiet kwiatów.

Następnie Rada Miejska w Stawiskach powołała komisję skrutacyjną do wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady w składzie: przewodniczący Bogdan Kurkowski, członkowie: Mirosława Bagińska i Agnieszka Jadwiga Góralczyk.  

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Stawiskach na kadencję 2024 - 2029 został jednogłośnie wybrany  Pan Kamil Zajączkowski, który funkcję tę pełnił również w poprzedniej kadencji.

- Dziękuję za zaufanie i obiecuję, ze dalej będziemy solidnie pracować na rzecz Naszej Gminy - powiedział Przewodniczący Kamil Zajączkowski, który poprowadził dalszą część obrad.

Kolejnym punktem porządku posiedzenia był wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W tym przypadku, tak jak przy wyborze Przewodniczącego, zgłoszono tylko jedną kandydaturę. Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Stawiskach  ponownie została Pani Marianna Chojnowska.

- Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem po raz drugi - mówiła Wiceprzewodnicząca Marianna Chojnowska i życzyła wszystkim siły do wykonywania niełatwej pracy i misji radnej i radnego dodając, że: „Pod przewodnictwem Pani Burmistrz damy radę”.

Następnie głos zabrała Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk, która nie tylko podziękowała wyborcom za ogromne poparcie,  ale też pogratulowała nowo wybranym radnym i podkreślała, że najważniejsza w pracy w samorządzie jest współpraca oraz wspólne dążenie do celu, jakim jest dobro mieszkańców i rozwój Gminy Stawiski.

-  Sesja inauguracyjna to dobry moment, by przypomnieć i podkreślić, że swoje funkcje pełnić będziemy z woli Mieszkańców. To wyborcy zdecydowali, kto w tej kadencji będzie miał zaszczyt pracować na rzecz rozwoju Naszej Gminy i nie wolno nam o tym zapominać. – podkreślała Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk. -  Zróbmy wszystko, by na koniec tej kadencji Nasza Gmina była jeszcze lepszym miejscem do życia dla naszych dzieci, dla nas, dla młodzieży, dorosłych, seniorów, osób w potrzebie czy z niepełnosprawnościami, słowem dla każdego mieszkańca naszej gminy. Razem naprawdę możemy tego dokonać! 

Pani Burmistrz podkreślała też, jak ważne jest wsparcie, za które dziękowała m.in. najbliższym współpracownikom i rodzinie.

Jak na pierwszą sesję przystało nie zabrakło gratulacji i podziękowań, które wraz z bukietem kwiatów na ręce Agnieszki Rutkowskiej Burmistrz Stawisk złożyli Przewodniczący i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Stawiskach.  Kilka serdecznych słów do Burmistrz i Radnych skierował Pan Jan Zelkowski przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej i Tomasz Chojnowski Radny Rady Powiatu Kolneńskiego. Głos zabrał również obecny na sesji ks. kan. dr Wojciech Turowski Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Stawiskach.

>> FOTOGALERIA <<  

2024-05-08 08:49 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.