Parafia Stawiski

Avatar główny

Raport o stanie Gminy Stawiski za 2021 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk przedstawia Raport o stanie Gminy Stawiski za 2021 rok.


Burmistrz StawiskObowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z ustawy o samorządzie gminnym. Na jej podstawie burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie burmistrza w roku poprzednim. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Stawisk. W dyskusji mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach.

W związku z powyższym, zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00 za pośrednictwem załączonego formularza. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest także w pok. nr 3 Urzędu Miejskiego w Stawiskach (Biuro Obsługi Rady).

Agnieszka Rutkowska
BURMISTRZ STAWISK

Załączniki

  1. Raport o stanie Gminy Stawiski za 2021
  2. Formularz zgłoszenia
2022-05-31 23:45 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.