Parafia Stawiski

Avatar główny

Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk

 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrz Stawisk
16 lipca w trakcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Stawiskach radni jednogłośnie udzielili Agnieszce Rutkowskiej Burmistrz Stawisk wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stawiski za 2020 rok.


- To co osiągnęliśmy w minionym roku  to jest nasze wspólne działanie, bo ja jestem Burmistrzem, ale bez Was nie osiągnęłabym nic i za to serdecznie Państwu dziękuję – podkreślała Agnieszka Rutkowska Burmistrz Stawisk, a w trakcie sesji osobiście dziękowała tym wszystkim, którzy na co dzień przyczyniają się do rozwoju Gminy Stawiski.

Sesja absolutoryjna - jedna z najważniejszych sesji w roku, odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Stawiskach. Zanim doszło do tych najważniejszych głosowań zgromadzeni radni, sołtysi i zaproszeni goście wysłuchali podsumowania 2020 roku, które w formie prezentacji przedstawiła Burmistrz Agnieszka Rutkowska.  Na 68 slajdach znalazły się zdjęcia z inwestycji drogowych, z budowy hali sportowej w Stawiskach wraz z budową łącznika do SP Stawiski, informacje na temat zrealizowanych projektów takich jak m.in.: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiski, usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski czy utworzenie Klubu Senior+ w Stawiskach.

- Pozyskane środki w 2020 roku to ponad 14 mln 102 tys. zł, a łączna wartość wykonywanych inwestycji to 26 mln 345 tys. zł – podkreślała Burmistrz Agnieszka Rutkowska.

W podsumowaniu nie zabrakło również informacji na temat tzw. projektów miękkich, wizyt przedstawicieli Rządu RP w Stawiskach, informacji o dofinansowaniu dla OSP czy relacji z wydarzeń kulturalnych. Zarówno z treściwego podsumowania, jak i z przedłożonego radnym szerszego Raportu o Stanie Gminy Stawiski za 2020 rok wynika, że był to bardzo dobry czas dla Gminy Stawiski. 

- To wszystko nie zadziałoby się bez wyrozumiałości, czasami takiego zaufania bezgranicznego ze strony tych którzy decydują o kierunkach rozwoju naszej gminy czyli radnych Rady Miejskiej  w Stawiskach - mówiła Burmistrz. - Dzisiaj z tego miejsca serdecznie Państwu dziękuję za to zaufanie, za to, że dajcie mi to zielone światło.  

Podziękowania od Pani Burmistrz otrzymali też zaproszenie goście, Sołtysi Gminy Stawiski,  przedstawiciele Izby Rolniczej, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

- Stawiski zmieniają się na lepsze i to jest przede wszystkim Wasza zasługa, radnych, sołtysów i pani Burmistrz – gratulował Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, który podkreślał też rolę Rządu RP w zrównoważonym rozwoju kraju i wspominał o założeniach nowego Polskiego Ładu, który jeszcze bardziej się do tego przyczyni.

Na zakończenie gratulacje składał Pan Tadeusz Klama Starosta Kolneński.

- Jestem pod naprawdę dużym wrażeniem tego co tu robicie i jakie są środki – mówi Starosta Tadeusz Klama. – Jako powiat dołączymy się do tego na przyszły rok. Planujemy jeszcze w tym roku przebudować drogę Romany – Ramoty, planujemy wykonać parking przed cmentarzem, przebudowę nawierzchni około kilometra drogi Sokoły - Romany i co najważniejsze, to chcemy w ramach tych środków o których mówił Pan Poseł, w ramach Polskiego Ładu,  mamy dokumentację na drogę do Jurca i jako pierwszy chcemy złożyć wniosek na przebudowę tej drogi .

2021-07-19 10:15 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2024 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.