Parafia Stawiski

Avatar główny

ZAWIADOMIENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO

Starosta Kolneński
ul. 11 Listopada 1
18-500 Kolno

Kolno, dnia 26 października 2018 r.

GN.6622.3.2018

ZAWIADOMIENIE

W związku z tym, iż decyzja z dnia 17 sierpnia 2018 r. o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału w nieruchomości zapisanej w ewidencji gruntów i budynków wsi Budziski jako współposiadanie osób fizycznych wsi Józefowo, oznaczonej w rejestrze ewidencyjnym wsi Budziski działką nr 161 o powierzchni 1,50 ha, stała się dnia 15 października 2018 r. prawomocna i ostateczna - na podstawie art. 8 c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703) Starosta Kolneński podaje do publicznej wiadomości informację, że osoby uprawnione na podstawie art. 6 a tej ustawy do udziałów w wyżej opisanej nieruchomości mogą składać stosowne wnioski do dnia 30 listopada 2019 r.

Uprawnionymi do udziałów w tej nieruchomości będą osoby fizyczne bądź prawne posiadające gospodarstwo rolne, które w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie z tej nieruchomości korzystały.

Wniosek musi zawierać: oznaczenie nieruchomości stanowiącej wspólnotę, imię i nazwisko wnioskodawcy, położenie gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, a także dowód że nieruchomość stanowi wspólnotę oraz spełnienie warunku do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie.

Zawiadomienie podlega wywieszeniu na okres 14 dni na:

  • tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolnie,
  • tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stawiskach,
  • tablicy ogłoszeń sołectwa Budziski,
  • tablicy ogłoszeń sołectwa Józefowo.

Zawiadomienie zostanie również zamieszczone w najbliższym numerze Miesięcznika Kolneńskiego.

 

Z upoważnienia Starosty

mgr inż. Krzysztof Kowalczyk
Geodeta Powiatowy

Załączniki

  1. ZAWIADOMIENIE STAROSTY KOLNEŃSKIEGO
2018-10-30 14:12 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.