Parafia Stawiski

Avatar główny

Zarządzenie nr 32.2017 Burmistrza Stawisk

ZARZĄDZENIE NR 32.2017
BURMISTRZA STAWISK

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem

Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Odwołuję konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Porytem. Uzasadnienie odwołania konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie o odwołaniu konkursu zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach, na tablicach ogłoszeń w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Stawiski, na stronie internetowej Gminy Stawiski, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiski a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

2017-06-20 15:12 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2021 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.