Parafia Stawiski

Avatar główny

Informacja o usuwaniu drzew i krzewów po zmianie ustawy o ochronie przyrody

Z dniem 01 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. Poz. 2249), będąca rezultatem prac nad wniesionym przez posłów projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów, w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.

Reasumując, od tego roku nie będą już potrzebne pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na ich posesjach. Nowe przepisy podkreślają jednak, że jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy wycięcie drzew lub krzewów nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do tej pory, aby usunąć drzewo z własnego ogródka, mieszkaniec gminy Stawiski musiał wystąpić o zgodę na wycinkę do Urzędu Miejskiego w Stawiskach. Gdy nieroztropny właściciel działki pominął tą procedurę, groziły mu wysokie kary za nielegalne wycięcie drzewa.

Więcej szczegółów i odpowiedzi na powyższe zagadnienie znajduje się na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska

2017-01-27 13:10 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed