Parafia Stawiski

Avatar główny

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Ruszył kolejny nabór wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.Wnioski będą przyjmowane od 01 do 15 września br. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów z terenu gminy Stawiski znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514 zł na osobę.

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków związanych z pobieraniem nauki przez uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (pokój nr 6) lub telefonicznie - tel. (86) 278 52 20.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

2016-09-02 13:21 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed