Parafia Stawiski

Avatar główny

Chodnik przy ul. Projektowanej w Stawiskach częściowo zmodernizowany

W dniach 25.07. – 12.08. br. pracownicy Urzędu Miejskiego w Stawiskach dokonali prac modernizacyjnych chodnika przy ul. Projektowanej w Stawiskach.

Budowa chodnika objęła położenie kostki brukowej o powierzchni 453,60 m2 oraz obrzeży o łącznej długości 144 mb.

Materiały budowlane na modernizację ww. chodnika sfinansowane zostały ze środków funduszu sołeckiego Stawiski w kwocie 12 584,84 zł.

2016-08-26 15:41 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed