Parafia Stawiski

Avatar główny

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Stawiski w 2016 roku.

Stawiski, dnia 26 kwietnia 2016 roku

ORG.524.3.2016

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Stawiski w 2016 roku.

Pełna treść ogłoszenia dostępna do pobrania poniżej, w załączeniu.

Załączniki

  1. OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
2016-04-26 17:12 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed