Parafia Stawiski

Avatar główny

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Stawiski w 2016 roku.

Stawiski, dnia 26 kwietnia 2016 r.

ORG.524.3.2016

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Stawiski w 2016 roku.

Pełna treść ogłoszenia dostępna do pobrania poniżej, w załączeniu.

Załączniki

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
  2. Oświadczenie oferenta
  3. Wzór oferty
  4. Wzór sprawozdania
  5. Wzór umowy
2016-04-26 16:54 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed