Parafia Stawiski

Avatar główny

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Stawiski, dnia 15 kwietnia 2016 r.

ORG.524.1.2016

OGŁOSZENIE
o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Burmistrz Stawisk na podstawie pkt VI ppkt 6 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, unieważnia w całości otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Stawiski w 2016 roku, który został ogłoszony 18 marca 2016 roku.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

2016-04-15 14:11 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed