Parafia Stawiski

Avatar główny

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do Konkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 31 marca 2016 roku.

Szczegółowe informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, prasie rolniczej oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Laureaci konkursu regionalnego, wojewódzkiego i krajowego zdobędą cenne nagrody i wyróżnienia!

2016-02-09 12:28 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Organizatorzy

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed