Parafia Stawiski

Avatar główny

Informacja na temat budowy połączenia międzysystemowego Polska-Litwa

Uprzejmie informujemy, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna realizację kluczowej inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”. Projektowana inwestycja objęta jest Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (zwaną „Specustawą”) - Dz. U. z 2009 Nr 84 poz. 700 wraz z późniejszymi zmianami.

Zawiadamiamy, iż w terminie 17.09. - 4.12.2015 r. Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A., będzie wykonywać na terenie gminy Stawiski prace geologiczne. Wykonane prace geologiczne wraz ze sporządzeniem właściwych opracowań geologicznych dla potrzeb kluczowej inwestycji zostaną wykonane na podstawie umowy z wykonawcą prac projektowych firmą OTS-IP Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

Henryk Biernat

Załączniki

  1. Informacja na temat budowy połączenia międzysystemowego Polska-Litwa
2015-10-27 15:11 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed