Parafia Stawiski

Avatar główny

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiski - prośba o wypełnienie ankiety

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Gmina Stawiski jest w trakcie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Opracowany dokument opisze kierunki działań w naszej Gminie zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,
  • zmian postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

W ramach opracowywania PGN prowadzone czynności wskażą kierunki prac w celu poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy. Zadania w nim ujęte powinny obejmować kontynuację rozpoczętych w poprzednich latach działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych obszarów funkcjonowania gminy. Właściwie opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy Stawiski i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowań ze środków krajowych oraz unijnych, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
W związku z powyższym proszę Państwa o wypełnienie załączonej ankiety, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach. Uzyskane dane pozwolą jak najszerzej poznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła, energii elektrycznej oraz termomodernizacji budynków.
Wszystkie informacje odnośnie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z wzorem ankiet są dostępne na stronie www.stawiski.pl.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą – Promyk Consulto, ul. Akacjowa 24, 16-075 Zawady, Paweł Pogorzelski – 888050176; pawelzawady@wp.pl
Ankiety można wypełniać w wersji papierowej – wypełnione ankiety należy przekazywać do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15 do dn. 30 VIII 2015 r.
Dziękujemy za współpracę!

BURMISTRZ STAWISK
Krzysztof Rafałowski

Załączniki

  1. Ankieta dla mieszkańca
  2. Ankieta dla przedsiębiorcy
2015-08-21 14:09 Opublikował: Cezary Nerkowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.