Parafia Stawiski

Avatar główny

Informacja dotycząca możliwości skorzystania przez rolników z rehabilitacji leczniczej w CRR KRUS

Informacja dotycząca możliwości skorzystania przez rolników z rehabilitacji leczniczej w CRR KRUS
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Granit” w Szklarskiej Porębie

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

informuje Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę, która:

  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
  • podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
  • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawą do skierowania na rehabilitację leczniczą jest wniosek lekarza leczącego lub prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy KRUS bądź orzeczenie komisji lekarskiej KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada własne Centra Rehabilitacji Rolników w:

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej PT KRUS
lub na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

2017-02-24 14:28 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed