Parafia Stawiski

Avatar główny

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017 - Ogólnokrajowy Konkurs

Udział w Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do Konkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 31 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje o Konkursie i druk zgłoszenia uzyskasz w placówkach Kasy, prasie rolniczej oraz na stronie internetowej.

Laureaci konkursu regionalnego, wojewódzkiego i krajowego zdobędą cenne nagrody i wyróżnienia!

Załączniki

  1. Regulamin konkursu
2017-02-06 13:54 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Organizatorzy

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed