Parafia Stawiski

Avatar główny

Gminne obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości – relacja

Dzień 11 listopada jest wyjątkowym dniem dla Naszej Ojczyzny. W tym dniu, w 1918r., podpisano rozejm kończący I wojnę światową. W wyniku tego, po 123 latach rozbiorów i nieobecności na mapie Europy, Państwo Polskie odrodziło się. Nie byłoby to możliwe bez poświęcenia i nieustannej walki wielu osób.

To już 98. rocznica tego wydarzenia. Również w naszej gminie została uczczona z honorem. Uroczystości rozpoczęły sie przemarszem do kościoła parafialnego w Stawiskach, gdzie odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny.

Następnie zebrani udali się pod Pomnik Orła Białego, który dla mieszkańców Stawisk jest miejscem szczególnym. Odsłonięty w 1924r., jest symbolem odzyskania niepodległości w 1918r. oraz walk podczas wojny z bolszewikami w 1920r.

Niezwykle podniosłą chwilą było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem. Przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, szkół, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Stawiski oddały pokłon uczestnikom walk o niepodległość Polski.

Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna jest pamięć o ojcach niepodległości, ludziach, którzy przywrócili wolność Polsce. Podkreślił również potrzebę trwania w duchu patriotyzmu, nieustanną walkę o język ojczysty, swoją świadomość narodową.

Proboszcz tutejszej parafii ks. kan. dr Wojciech Turowski w swojej mowie nawiązał do powyższych słów. Cytując jednocześnie pamiętne słowa Juliusza Słowackiego wyryte na pomniku Józefa Piłsudskiego, porównał Ojczyznę do zboża, w którym ziarenkiem jest każdy z nas.

Obchody zakończyły się występem artystycznym młodzieży gimnazjalnej, która odśpiewała pieśni patriotyczne.

Cześć i chwała bohaterom walk za Ojczyznę

>> Fotogaleria <<

2016-11-17 14:49 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed