Parafia Stawiski

Avatar główny

Ogłoszenie wyników konkursów zorganizowanych w związku z obchodami 590-lecia Stawisk

Ogłoszenie wyników konkursów zorganizowanych w związku z obchodami 590-lecia Stawisk

I. Konkurs literacki zorganizowany przez Gimnazjum im. Adama Mickiewicza pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stawiskach na napisanie legendy o Stawiskach.

Przedstawiono kilka napisanych legend. Wyróżniono jedną z nich – Natalia Kozikowska – uczennica klasy IIb gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.

II. Ponadpokoleniowy konkurs wiedzy zorganizowany przez Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach pod patronatem Burmistrza Stawisk pn. Z dziejów Stawisk

  1. Miejsce – Szymon Kiełczewski – uczeń klasy Ic Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.
  2. Miejsce – Natalia Kozikowska – uczennica klasy IIb Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.
  3. Miejsce – Paula Małgorzata Kozikowska – uczennica klasy IIa Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach.

III. Konkurs plastyczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Integracyjno – Sportowe, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawiskach pod patronatem Burmistrza Stawisk.

Komisja w składzie:

  1. Roman Borawski – artysta plastyk
  2. Ewa Bielak – instruktor plastyk
  3. Anna Bureś – instruktor plastyk
  4. Sławomir Zgrzywa – konserwator zabytków

wyróżniła nagrodami następujące prace osób w poszczególnych kategoriach wiekowych:

a) Kategoria 6-8 lat: Julia Zelkowska, Oliwia Filipkowska, Adrian Wądołowski, Marcin Dęby, Piotr Chrzanowski.
b) Kategoria 9-12 lat: Marta Strumiłowska, Wojciech Kosewski, Magdalena Zysk, Amelia Leszczyńska.
c) Kategoria 13-15 lat: Paula Małgorzata Kozikowska, Natalia Kozikowska, Patrycja Gorela, Magdalena Dardzińska, Krystian Zieja, Tomasz Świerszczyński, Dawid Resko, Natalia Czarnecka, Agnieszka Napiórkowska, Mateusz Dąbrowski
d) Kategoria od 16 lat - Karolina Paczoszka

Wszystkim nagrodzonym osobom gratulujemy.

2016-09-22 15:41 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed