Parafia Stawiski

Avatar główny

Wyjedź na staż do Hiszpanii, Portugalii, Szwecji i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!

Szukasz pracy? Chcesz wrócić do nauki? A może zastanawiasz się co w życiu robić?

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zaprasza do udziału w projekcie Szerokie Horyzonty osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko mazurskiego (podregion ełcki)
 • są osobami z kategorii NEET tj. łącznie spełniają trzy warunki, czyli nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcąca się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.
 • są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż
 • miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby z terenów wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach.

Najbliższe punkty rekrutacyjne w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego ZDZ dla osób z terenu gminy Stawiski:

 • Grajewo, ul. Kolejowa 6b, tel./fax. 86 272 64 27,
 • Pisz, ul. Rybacka 5, tel./fax. 87 423 27 45,
 • Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25 17,
 • Zambrów, ul. Wojska Polskiego 5, tel./fax. 86 271 42 11.

Do projektu można zgłaszać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Biuro Projektu: ul. Pogodna 63/1, pok. 221
tel. 85 742 41 51, e-mail: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl

Załączniki

 1. Fazy Projektu
 2. Harmonogram realizacji Projektu
 3. Regulamin
 4. Formularz zgłoszeniowy
2016-09-19 14:26 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.