Parafia Stawiski

Avatar główny

Bezpłatne leki dla seniorów w ramach realizacji projektu "Leki 75+"

Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+:

 1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.

Informacja od lekarza specjalisty:

 1. Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to przekazuje lekarzowi poz pisemną informację na temat zalecanego leczenia. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Komu przysługują bezpłatne leki 75+:

 1. Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom w wieku 75+ uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych;
 2. Jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL);
 3. Bezpłatne leki przysługują od dnia 75. urodzin pacjenta.

Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+:

 1. Lista bezpłatnych leków stanowi część d obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych;
 2. Objęte bezpłatnym dostępem są całe grupy limitowe leków;
 3. Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, osteoporoza);
 4. Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.

Realizacja recept:

 1. Recepta musi być oznacza przez osobę wystawiającą w polu kod uprawnień dodatkowych kodem „S”. Farmaceuta nie ma prawa poprawiania tego kodu na recepcie;
 2. Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był wydawany na zasadach ogólnych. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje bezpłatnie te leki pacjentowi;
 3. Jeżeli pacjentowi przysługują również inne uprawnienia dodatkowe, przepisane leki są wydawane przez farmaceutę w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym;
 4. Na jednej recepcie można przepisać leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych oraz leki za 100% odpłatnością.

Jak finansowane są leki 75+:

 1. Część, którą dotychczas pokrywał Narodowy Fundusz Zdrowia jest nadal pokrywana z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia;
 2. Część obejmującą dotychczasową odpłatność pacjenta (a więc część obejmującą zapewnienie bezpłatnego dostępu) jest pokrywana z budżetu państwa;
 3. Zgodnie z projektem budżetu na rok 2017 finansowanie leków 75+ zostało zapewnione na poziomie wynikającym z ustawy wprowadzającej bezpłatne leki, a więc w kwocie 564,3 mln zł.

Szczegółowe informacje także na specjalnej stronie 75plus.mz.gov.pl

2016-09-13 12:06 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.