Parafia Stawiski

Avatar główny

Informacja o wykazie

Stawiski, dnia 30 sierpnia 2016r.

GN.6845.1.2015

INFORMACJA O WYKAZIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z poźn. zm.) Burmistrz Stawisk informuje, iż w dniach od 02 września 2016r. do 26 września 2016r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach i na stronie internetowej: www.stawiski.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.stawiski.pl. zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – część działki nr 250/57 położonej w Stawiskach.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

2016-09-01 15:43 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed