Parafia Stawiski

Avatar główny

Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskich

W dniu 07 czerwca br. Burmistrz Stawisk Krzysztof Rafałowski podpisał z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Jerzym Leszczyńskim oraz Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego, Stefanem Krajewskim umowę, w wyniku której zakupiony został sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach.

Województwo udzieliło z budżetu pomocy finansowej przeznaczonej na zakup sprzętu dla OSP Stawiski.

W ramach dofinansowania zakupiono:

  1. Wąż tłoczny do motopompy W 52-20,
  2. Wąż tłoczny do motopompy W 75-20.

Pozyskanie środków na doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach ze środków Województwa Podlaskiego było możliwe w wyniku podjęcia przez Sejmik Wojewódzki uchwały w dniu 25 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

2016-08-10 12:53 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed