Parafia Stawiski

Avatar główny

POMÓŻMY OFIAROM NAWAŁNICY !

Burmistrz Stawisk zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rodzinom, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych, w wyniku nawałnicy, 17 czerwca 2016 r., w miejscowości Budy Stawiskie, gm. Stawiski.

Żywioł pochłonął dorobek całego życia trojga rodzin zamieszkałych w Budach Stawiskich. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową, jak również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku.

Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej.

Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach z siedzibą przy ul. Polowej 21, do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przekazane poszkodowanym.

Natomiast pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy:

HEXA BANK Spółdzielczy w Piątnicy
Oddział w Stawiskach

42 8762 1022 0036 3583 2000 0050

Osoba do kontaktu – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach – Izabela Łoszewska, telefon: 86 278 52 05.

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

2016-06-24 10:27 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed