Parafia Stawiski

Avatar główny

Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stawiski

Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiskach otrzymała fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz Atego. Zakup pojazdu o wartości prawie 612.000,00 zł został sfinansowany z kilku źródeł:

  • od Komendanta Głównego PSP (200.000,00 zł);
  • z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Podlaskiego (150.000,00 zł);
  • z Województwa Podlaskiego (8.000,00 zł);
  • z funduszy Lasów Państwowych w wysokości (50.000,00 zł);
  • z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (50.000,00 zł);
  • z budżetu Gminy Stawiski (154.000,00 zł).

Pozyskanie nowego samochodu było możliwe dzięki staraniom Władz Gminy Stawiski oraz Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach.

2015-10-30 13:17 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed