Parafia Stawiski

Avatar główny

Stwórz dom pełen miłości – i Ty możesz zostać rodziną zastępczą

Jeśli myślisz o stworzeniu dzieciom, których nie mogą wychowywać rodzice biologiczni, prawdziwego domu z kochającą rodziną – Przyjdź! Udzielimy Ci potrzebnych informacji!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla małoletnich dzieci, które z różnych powodów, niezależnych od nich nie mają możliwości wzrastać w domu rodzinnym.

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 6. a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 7. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 8. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 9. a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Kandydat na rodzica zastępczego musi dodatkowo odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne.

Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych.

Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem funkcji rodziny zastępczej bliższe informacje uzyskasz u pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego 69, pod numerem telefonu 086 2781334 oraz na stronie internetowej www.pcprkolno.pl

Izabela Wasilewska

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Kolnie

Załączniki

 1. Skan pisma
2015-10-26 14:14 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.