Parafia Stawiski

Avatar główny

Konsultacje celów planowanych do realizacji zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Stawiski do zapoznania się z proponowanymi celami operacyjnymi Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020.

Przygotowywany Plan Rozwoju Lokalnego jest narzędziem zarządzania oraz służy realizacji polityki programowania rozwoju lokalnego, regionalnego, a także pozyskaniu środków z zewnątrz.

Plan obejmuje analizę i diagnozę obecnej sytuacji Gminy, współpracę z mieszkańcami Gminy, współpracę z władzami Gminy, wyznacza wizję rozwoju samorządu, określa cele do realizacji.

Na spotkaniu w dniu 16 października 2015 roku w GOKiS w Stawiskach dotyczącym opracowania i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 zostały przedstawione cele do realizacji zawarte w przedmiotowym dokumencie, które zamieszczamy poniżej w celu konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie do proponowanych celów można zgłaszać do dnia 22 października 2015 roku drogą elektroniczną na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl, osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach bądź pocztą na adres Urzędu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

Załączniki

  1. Cele Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020
2015-10-16 14:44 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed