Parafia Stawiski

Avatar główny

Ankieta w związku z przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski

Szanowni Państwo,

w związku z przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Celem ankiety jest nie tylko określenie potencjału obszaru, ale także diagnozowanie rzeczywistych problemów i potrzeb Mieszkańców. Zgłoszone przez Państwa sugestie będą stanowiły podstawę do ustalenia celów i priorytetów Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020. Znając Państwa problemy, opinie oraz sugestie na poruszane tematy, wymienione w ankiecie, będzie można dopasować działania prowadzone przez jednostki organizacyjne Gminy Stawiski do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz sporządzić i wdrożyć odpowiednią strategię rozwoju.

Ankieta składa się z 7 pytań rozmieszczonych na 4 stronach oraz pytań metryczkowych służących do opracowania statystyki uczestników badania. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Państwa informacji i tym samym, prosimy o szczere odpowiedzi na pytania. Czas udziału w badaniu nie przekracza 10 min.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub w wersji elektronicznej na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl

Dziękujemy za udział w badaniu

BURMISTRZ STAWISK

Krzysztof Rafałowski

Załączniki

  1. kwestionariusz ankiety /doc/
  2. kwestionariusz ankiety /pdf/
2015-09-15 16:00 Opublikował: Cezary Nerkowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed