Parafia Stawiski

Avatar główny

INFORMACJA o konkursie "Aktywni dla czystego powietrza"

Burmistrz Stawisk informuje o możliwości udziału w ogólnopolskim Konkursie ,,Aktywni dla czystego powietrza”.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnienie inicjatyw na rzecz poprawy stanu jakości powietrza w Polsce, podejmowanych na każdym szczeblu zarządzania oraz wyróżnienie właściwych podmiotów oraz osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony powietrza.

Poprzez inicjatywę należy rozumieć działania o technicznym, wynalazczym bądź racjonalizatorskim charakterze, polegające w szczególności na modyfikacji urządzeń, budynków lub systemów technicznych, które zostały wdrożone do praktycznej realizacji w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. i których wdrożenie spowodowało możliwy do wykazania efekt polegający na ograniczeniu niskiej emisji.

Konkurs adresowany jest do administracji samorządu terytorialnego każdego szczebla, podmiotów gospodarczych, instytucji i organizacji oraz osób fizycznych, mających wpływ na stan jakości powietrza w Polsce i realizujących działania na rzecz oprawy jakości powietrza.

Wynikiem konkursu będzie wydanie publikacji promującej dobre praktyki w tym zakresie.

,,Najbardziej aktywni dla czystego powietrza’’ otrzymają dyplom oraz statuetkę.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 30 września 2015 r. mailowo na adres e-mail: konkurs-niskaemisja@mos.gov.pl, bądź listownie w następujących kategoriach:

  • inicjatywa inwestycyjna o koszcie poniżej 500 tys. zł,
  • inicjatywa inwestycyjna o koszcie do 500 tys. zł,
  • inicjatywa nieinwestycyjna.

Rozstrzygnięcie konkursu i wybór laureatów nastąpi do 31 października 2015 r. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości podsumowującej konkurs w Ministerstwie Środowiska.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na oficjalnej stronie konkursu: http://www.aktywnidlapowietrza.pl/.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski

2015-08-10 12:44 Opublikował: Cezary Nerkowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.