Parafia Stawiski

Avatar główny

Pieniądze dla OSP Stawiski

Gmina Stawiski otrzymała dotację z Województwa Podlaskiego w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach.

Nasza Gmina była jedną z 47, które otrzymały pomoc finansową spośród 54 gmin ubiegających się o dofinansowanie. W dniu 6 lipca br. odbyło się uroczyste podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Przyznane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach. Ważną informacją jest fakt, iż na ten cel udało się już pozyskać ponad 400 tys. złotych (m.in. ze środków ZOSP RP Województwa Podlaskiego, Komendanta Głównego PSP oraz WFOŚiGW w Białymstoku).

Należy dodać, iż zarówno Władze Gminy Stawiski, jak i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiskach podejmują dalsze działania mające na celu uzyskanie kolejnych środków finansowych na zakup pojazdu dla OSP.

2015-07-08 14:49 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: UM

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed