Parafia Stawiski

Avatar główny

Zajęcia „Umiem pływać” - podsumowanie

W dniu 28.05.2015 r. odbyły się ostatnie zajęcia dla uczestników projektu „Umiem pływać”. Kolejna już w naszej Gminie edycja projektu Powszechnej Nauki Pływania dotyczyła tym razem uczniów klas II-III SP w Stawiskach oraz SP w Porytem. Przedsięwzięcie było dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz przez Gminę Stawiski.

W projekcie brało udział łącznie 123 uczniów. Uczestnicy nabywali umiejętności pływania na basenie w Kolnie pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, był sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie testu opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania.

Uczestnicy podczas zajęć zostali także zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Umiejętności nabyte w trakcie 20 godzin zajęć dzieci będą mogły wykorzystać podczas wakacyjnego wypoczynku oraz przy każdej okazji kontaktu ze zbiornikami wodnymi.

Życzymy dalszych osiągnięć i wielu sukcesów w dziedzinie pływania.

2015-06-09 15:35 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Organizatorzy

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed