Parafia Stawiski

Avatar główny

INFORMACJA

Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Stosownie do art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) informujemy, że od 1 października 2014 r. uległa zmianie lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK obecnie mieści się na terenie miasta Stawiski przy ulicy Łomżyńskiej 57 (przy Stacji Paliw).

PSZOK otwarty jest w każdy piątek i sobotę w godzinach od 9:00 – do 18:00.
Prowadzony jest przez przedsiębiorstwo STAUBACH Sp. z o. o. w Warszawie, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa, tel. 606-249-526.

2014-10-03 11:57 Opublikował: Cezary Nerkowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed