Parafia Stawiski

Avatar główny

UWAGA! Zmiana w segregacji odpadów!


Mieszkańcy Gminy Stawiski

Od dnia 01 lipca 2014 roku zmniejsza się liczba worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Z selektywnej zbiórki odpadów został wyłączony worek brązowy przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji. Odpady te należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Pozostała kolorystyka worków i ich przeznaczenie pozostają bez zmian.

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

2014-06-27 09:25 Opublikował: Cezary Nerkowski

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed