Parafia Stawiski

Avatar główny

Szkolenia dla Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w ramach projektu Idziemy po rozwój

W dniach 22 i 26 listopada 2013 r. zostały zrealizowane w ramach Projektu „Idziemy po rozwój" szkolenia dla blisko 20 nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe w klasach 1-3 oraz dla Koordynatorów Szkolnych.

Podczas szkoleń, w których udział wzięli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Stawiskach, zostały omówione przepisy z zachowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn obowiązujące w Projektach POKL oraz przeprowadzone zostały warsztaty z wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych na zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach Projektu.

Szkolenia odbyły się przy wyjątkowo dobrej frekwencji, za co wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy.

2013-12-02 14:48 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: UM

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed