Parafia Stawiski

Avatar główny

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23.10.2013r. na usługę edukacyjną

Stawiski, dnia 31 października 2013 roku

GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
ORG.042.1.2013

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 23.10.2013r.
NA USŁUGĘ EDUKACYJNĄ POLEGAJĄCĄ NA
PRZYGOTOWANIU I PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ DODATKOWYCH
w ramach projektu IDZIEMY PO ROZWÓJ realizowanego ze środków POKL

Zamawiający, tj. Gmina Stawiski, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr ORG.042.1.2013 z dnia 23 października 2013 roku Na usługę edukacyjną polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach projektu Idziemy po rozwój realizowanego ze środków POKL.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie zostaje unieważnione z powodu wadliwego określenia szczegółowego przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zaraz po dookreśleniu powstałych w trakcie ogłoszenia zapytania wątpliwości, ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia.

Wszelkie oferty, które wpłynęły do Zamawiającego w wyniku zapytania ofertowego z dnia 23.10.2013r. zostaną zwrócone Oferentom w nienaruszonym stanie.

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

2013-10-31 09:56 Opublikował: Jarosław Laskowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed