Parafia Stawiski

Avatar główny

Sprostowanie do zapytania ofertowego na świadczenie usług doradztwa zawodowego

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA ZAWODOWEGO

w ramach projektu Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji

Gmina Stawiski w związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na świadczenie usług doradcy zawodowego w celu przeprowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pn. „Mój kierunek na lepsze jutro – podniesienie kwalifikacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prostuje następujące informacje:

  • Przez 1 godzinę zajęć indywidualnych należy rozumieć 1 godzinę zegarową – 60 minut.
  • Przez 1 godzinę zajęć grupowych należy rozumieć 1 godzinę dydaktyczną – 45 minut.

W związku z powyższym został zaktualizowany formularz ofertowy (do pobrania poniżej).

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Załączniki

  1. Aktualny formularz ofertowy
2012-01-18 14:02 Opublikował: Iwona Niedźwiedzka

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed