Parafia Stawiski

Avatar główny

Skład GKRPAiPN w Stawiskach

Skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Stawiskach

L.p.

Funkcja

Imię

Nazwisko

1.

Przewodnicząca

Bożena

Zacharzewska

2.

Zastępca Przewodniczącej

Jarosław

Urbanowski

3.

Członek

Grażyna

Kamionowska

5.

Członek

Bogdan

Kurkowski

6.

Członek

Krzysztof

Paliwoda

4.

Członek

Mirosława

Sienicka

7.

Członek

Teresa

Zaręba

Pełnomocnik Burmistrza Stawisk
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Agnieszka Rutkowska

2010-06-22 15:02 Opublikował: Przemysław Wesołowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed