Parafia Stawiski

Avatar główny

Szkolenie nauczycieli

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach:

„Ratujemy zdrowie i życie czyli pierwsza pomoc w szkole”

Dnia 7 maja 2010 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie rady pedagogicznej pod hasłem „Ratujemy zdrowie i życie czyli pierwsza pomoc w szkole”.
Celem szkolenia było:

  • prawidłowe rozpoznawanie i sprawne reagowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
  • opanowanie uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • nauczenie się postępowania z normami obowiązującymi w Europie (wg wytycznych ERC)

W tak dużym zbiorowisku, jakim jest szkoła, nietrudno o wypadek. Każdemu wypadkowi towarzyszy atmosfera zdenerwowania i strachu. Skuteczne i sprawne działanie osób przystępujących do udzielania pierwszej pomocy jest zależne od wiary we własne umiejętności i od opanowania.

Nauczyciel jest bezwzględnie zobligowany do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłym wypadku każdemu dziecku. Najważniejsze jednak jest, aby zachować spokój i „trzeźwy umysł”, bo od tego zależy czyjeś zdrowie lub życie.

2010-06-22 11:13 Opublikował: Przemysław Wesołowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed