Parafia Stawiski

Avatar główny

Warsztaty profilaktyczne

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki:

Warsztaty profilaktyczne

Dnia 06.05.2010 r. w klasie VB Szkoły Podstawowej w Stawiskach zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne pod nazwą: „Każdy z nas sprawić może, żeby w szkole było dobrze!”.

Celem przeprowadzonych warsztatów było propagowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów, zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym. Zwrócono uwagę, w jaki sposób można spędzić czas wolny nie ulegając pokusie sięgnięcia po papierosy czy alkohol. Duży nacisk położono na problem zachowań agresywnych, również tych przejawianych w świecie wirtualnym. Podkreślono, jakie konsekwencje może ponieść nawet bardzo młody człowiek, który nie przestrzega ogólnie przyjętych norm.

Warsztatowe ćwiczenia w grupach miały na celu utrwalenie pozytywnych zachowań i postaw, które umożliwiają prawidłowy, zdrowy rozwój dzieci. Zaakcentowano potrzebę doskonalenia umiejętności współpracy, akceptacji i tolerancji. Uświadomiono dzieciom, że różnice występujące pomiędzy rówieśnikami nigdy nie powinny dzielić i jak ważne jest kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby.

Szkolny koordynator kampanii – Elżbieta Karwowska

2010-06-22 11:08 Opublikował: Przemysław Wesołowski

Copyright © 2009 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed