Parafia Stawiski

Avatar główny

Projekt na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne został zakwalifikowany do dofinansowania

Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały wyłonił listę rankingową projektów dotyczących pozyskiwania energii z naturalnych źródeł, złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 

Projekt OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski oceniono pozytywnie i zakwalifikowano do dofinansowania. Poziom wsparcia w ramach projektu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

Ponad 100 chętnych gospodarstw zgłoszonych do projektu

Przypomnijmy, iż w projekcie mogli wziąć udział właściciele budynków mieszkalnych na terenie gminy Stawiski, którzy chcą wykorzystywać wyprodukowaną energię na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Zadanie przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną oraz instalacji solarnych produkujących ciepło do ogrzania wody. Wielu zainteresowanych zgłosiło chęć budowy obu instalacji w swoich gospodarstwach.

Spotkanie informacyjne

Po otrzymaniu szczegółowych wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Stawiski zorganizuje spotkanie z uczestnikami ww. Projektu.

Informacja dotycząca spotkania zostanie przekazana uczestnikom Projektu oraz zamieszczona na stronie internetowej www.stawiski.pl.

2017-11-21 15:40 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Administrator

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed