Parafia Stawiski

Avatar główny

Kolejna modernizacja części chodników w Stawiskach

Zakończyła się modernizacja części chodników na terenie miasta Stawiski w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Przytuły. Prace remontowe przeprowadzono w wyniku porozumienia zawartego między gminą Stawiski a samorządem województwa podlaskiego.

Gmina Stawiski przekazała na ten cel 10 000 zł w postaci dotacji celowej ze środków budżetu gminy w 2017 roku. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gminy mogą udzielać pomocy, w tym finansowej, innym jednostkom samorządu terytorialnego. Działanie takie musi być jednak poprzedzone podjęciem uchwały przez radę gminy, a następnie zawarciem porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Stosowną uchwałę Rada Miejska w Stawiskach podjęła w dniu 29 czerwca br.

Dodatkowo zmodernizowano część chodnika przy skrzyżowaniu dróg z ul. Łomżyńską i Plac Wolności. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych gminy Stawiski w kwocie 12 000 zł.

Nawierzchnia z kostki brukowej zastąpiła stare, wysłużone i miejscami wyjątkowo nierówne płyty chodnikowe. Piesi już korzystają z nowej nawierzchni chodnika przy parku oraz przy kościele parafialnym w Stawiskach.

Przedstawiciele władz samorządowych w gminie Stawiski zapowiadają, że prace modernizacyjne kolejnych części chodników będą kontynuowane w następnym roku.

2017-11-17 14:37 Opublikował: Jarosław Laskowski
Autor treści: Bagiński Łukasz

Copyright © 2009-2018 Urząd Miejski w Stawiskach
Wykonanie Speed